Ania z Zielonego Wzgórza Anne of Green Gables b2

 

Anne of Green Gables,  Lucy Maud Montgomery
Marta Fihel • Dariusz Jemielniak • Grzegorz Komerski

Wersja do nauki języka angielskiego

Wydawnictwo Poltext

Fragment powieści udostępniony dzięki uprzejmości Wydawnictwa Poltext

Ania z Zielonego Wzgórza to książka zdecydowanie wyjątkowa. Wychowało się na niej wiele pokoleń kobiet na całym świecie, choć literacka wartość powieści powoduje, że sięgają po nią chętnie także mężczyźni. Trzeba też zauważyć, że powstała z myślą o Czytelnikach w różnym wieku, ale współcześnie uchodzi raczej za książkę przeznaczoną dla młodzieży.

Opracowany przez nas podręcznik oparty na oryginalnym tekście powieści został skonstruowany według przejrzystego schematu. Na marginesach tekstu podano objaśnienia trudniejszych wyrazów.

Każdy rozdział jest zakończony krótkim testem sprawdzającym stopień rozumienia tekstu.

Zawarty po każdym rozdziale dział O słowach jest poświęcony poszerzeniu słownictwa z danej dziedziny, synonimom, kolokacjom, wyrazom kłopotliwym, phrasal verbs oraz wyrażeniom idiomatycznym.

W dziale poświęconym gramatyce omówiono wybrane zagadnienia gramatyczne, ilustrowane fragmentami poszczególnych części powieści.

Dla dociekliwych został również opracowany komentarz do wybranych tematów związanych z kulturą i historią.

Różnorodne ćwiczenia pozwolą Czytelnikowi powtórzyć i sprawdzić omówione w podręczniku zagadnienia leksykalne i gramatyczne. Alfabetyczny wykaz wyrazów objaśnianych na marginesie tekstu znajduje się w słowniczku. Odpowiedzi do wszystkich zadań zamkniętych są podane w kluczu na końcu książki.

W tym miejscu zamieszczamy fragment powieści Ania z Zielonego Wzgórza/ Anne of Green Gables do pobrania poniżej.

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Poltext zamieszczamy dość obszerny fragment, dalszy ciąg historii znajduje się tutaj

0