Quiz translate clothes – tłumacz słowa ubrania, A1

[ays_quiz id=’3′]

Translate words about clothes from polish to english. Quiz format, level A1

Przetłumacz słowa z zakresu ubrania z polskiego na angielski. Quiz ubrania, poziom A1

0