Odmiana czasowników w czasie Present Simple A1

 

Tutaj znajduje się lista  22 czasowników. Pobierz ją i uzupełnij.  Przetłumacz czasowniki i odmień przez osoby.

Verbs in Present Simple

Czasowniki w Czasie Present Simple

Odmień wymienione czasowniki

 

verb/czasownik be come do find give go
translate/przetumacz iść
I go
YOU go
HE goes
SHE goes
IT goes
WE go
YOU go
THEY go

 

Icon

Verbs in Present Simple A1 69.31 KB 10 downloads

...
0