Dni tygodnia days of the week quiz

Question 1

poniedziałek
Question 2

czwartek
Question 3

wtorek
Question 4

środa
Question 5

piątek
Question 6

sobota
Question 7

niedziela
0