English Plus Options 7 Oxford University CD1.2

English Plus Options płyta CD1.2 do podręcznika

Płyta CD część 1.2 do podręcznika dla klasy siódmej szkoły podstawowej udostępnione dzięki uprzejmości  Wydawnictwa Oxford University Press.

Autor: Wetz BenPye Diana

Wydawnictwo: OXFORD UNIVERSITY PRESS

English Plus Options płyta CD1.2 klasa 7 kliknij tutaj 

Zapraszamy uczniów do zabawy, ćwiczeń, powtórek, utrwalania materiału, poznawania następujących słów i zagadnień:

Dopełniacz ‘s, czasownik be, zaimki osobowe, przymiotniki dzierżawcze, Czasownik have/has got, Konstrukcje There is/There are, Przysłówki częstotliwości, Czasowniki let, allow, ban, Czas present simple: zdania twierdzące i przeczenia, pytania, Czas present simple, przyimki, przysłówki częstotliwości, Konstrukcja There is/There are, Dopełniacz ‘s, Czas present continuous: zdania twierdzące i przeczenia, Czas past simple: was/were, konstrukcja There was/There were, Czas past simple: czasowniki regularne i nieregularne, Tryb rozkazujący, czas present continuous, Czas past continuous, Liczebniki, Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, Czasownik modalny can, Pierwszy tryb warunkowy, Czasowniki modalne should,/shouldn’t must i mustn’tWill, be going to, Czas present continuous, be going to: pytania, Czas future simple: will, zaimki, Czas przeszły, konstrukcja przymiotnik+przyimek, Czas present perfect, czasowniki regularne i nieregularne, Czas present perfect: pytania i krótkie odpowiedzi, never, ever, Czas present perfect, czas past simple, czas past continuous, 

 

 

English Plus Options to nowe wydanie bestsellerowego kursu English Plus dla uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej, kontynuujących naukę po VI klasie. Podręcznik oferuje 100% nowego materiału i przygotowuje do egzaminu na koniec ósmej klasy. W pełni realizuje nową podstawę programową i jest zgodny z wymogami obowiązującego prawa oświatowego.
Wszystkie cechy kursu cenione przez setki tysięcy uczniów i nauczycieli zostały zachowane, a dzięki wprowadzonym udoskonaleniom, podręcznik jest jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb uczniów i nauczycieli.
Nowe wydanie oferuje skuteczne przygotowanie do nowego egzaminu po ósmej klasie oraz bogaty zestaw materiałów wspierających nauczyciela w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Materiał został zmodyfikowany tak, aby ułatwić pracę z podręcznikiem, w którym uczeń nie może pisać i efektywnie wykorzystać czas na lekcji. W nowych materiałach ćwiczeniowych z kodem dostępu do Online Practice uczeń znajdzie również więcej ćwiczeń do pracy w domu.

0