English Plus Options 8 Oxford University CD1.2

English Plus Options płyta CD1.2 do podręcznika

Płyta CD część 1.2 do podręcznika dla klasy siódmej szkoły podstawowej udostępnione dzięki uprzejmości  Wydawnictwa Oxford University Press.

Autor: Wetz BenPye Diana

Wydawnictwo: OXFORD UNIVERSITY PRESS

English Plus Options płyta CD1.2 klasa 8 kliknij tutaj 

Zapraszamy uczniów do zabawy, ćwiczeń, powtórek, utrwalania materiału, poznawania następujących słów i zagadnień:

Przysłówki częstotliwości,  czasy present simple i present continuous, czasowniki nieregularne, czas past simple, pytania o podmiot i dopełnienie, Przysłówki generally, obviously, amazingly, absolutely,  pparently, Czasownik used to, Czasy past simple i past contiunuous, Czasowniki like, can’t stand, remind, love, Czas present perfect: zdania twierdzące i przeczące, since i for, Czas present perfect – pytania, porównanie czasów present perfect  i simple past, Czasy present perfect i present perfect continuous, Czas past simple: czasowniki regularne i nieregularne, Policzalność i niepoliczalność rzeczowników,  Question tags, Czasownik get, Zdania warunkowe pierwszego trybu: if  i unless, might versus will, Zaimki zwrotne, Will, be going to, future continuous, Can, could, be able to, Pierwszy tryb warunkowy, Czasowniki modalne have to, need to, must, should, Czasowniki modalne: can, may, might, could, must, can;t; perhaps,  Drugi tryb warunkowy,  Zdania twierdzące i przeczące w stronie biernej w czasie teraźniejszym i przeszłym, Strona bierna w czasie teraźniejszym i przeszłym,

English Plus Options to nowe wydanie bestsellerowego kursu English Plus dla uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej, kontynuujących naukę po VI klasie. Podręcznik oferuje 100% nowego materiału i przygotowuje do egzaminu na koniec ósmej klasy. W pełni realizuje nową podstawę programową i jest zgodny z wymogami obowiązującego prawa oświatowego.
Wszystkie cechy kursu cenione przez setki tysięcy uczniów i nauczycieli zostały zachowane, a dzięki wprowadzonym udoskonaleniom, podręcznik jest jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb uczniów i nauczycieli.
Nowe wydanie oferuje skuteczne przygotowanie do nowego egzaminu po ósmej klasie oraz bogaty zestaw materiałów wspierających nauczyciela w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Materiał został zmodyfikowany tak, aby ułatwić pracę z podręcznikiem, w którym uczeń nie może pisać i efektywnie wykorzystać czas na lekcji. W nowych materiałach ćwiczeniowych z kodem dostępu do Online Practice uczeń znajdzie również więcej ćwiczeń do pracy w domu.

0