Gold Sparks 2 Oxford University Press interactive

Gold Sparks 2

Interaktywne ćwiczenia gry, piosenki i wyliczanki oraz słowniczek obrazkowy dla klasy drugiej szkoły podstawowej udostępnione dzięki uprzejmości  Wydawnictwa Oxford University Press.

Autorzy: Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Wydawnictwo: OXFORD UNIVERSITY PRESS

 

Gold Sparks 2 strony interaktywne kliknij tutaj

 

Zapraszamy dzieci do zabawy, ćwiczeń, powtórek, utrwalania materiału, poznawania następujących słów:

one, two, three, four, five, six, seven, eihgt, nine, ten, bookcase, chair, table, desk, floor, door, hat, shirt, jacket, T-shirt, skirt, trousers, dress, socks, shoes, mum, dad, sister, brother, grandad, grandma, dining room, living room, bathroom, kitchen, bdroom, garden, pasta, eggs, chicken, bacon, rice, salad, computer game, guitar, football, watch, kite, camera, skateboard, bike, paints, jump, ride a horse, play the violin, dance, play tennis, use a computer, swim, ski, triangle, square, rectangle, circle, wool, leather, cotton, glass, plastic, rubber, shop, house, tower, tunnel, station, offices, flats, church, factory, bridge, fish, meat, chicken, cheese, milk, yoghurt, potatoes, cereal, apples, sweets, carrot, crisps, drum, tambourine, piano, organ, trumpet, flute, cello, harp, play football, ride a bike, go climbing, watch TV, walk the dog, help at home

To specjalna edycja cenionego przez nauczycieli i uwielbianego przez uczniów trzyczęściowego kursu języka angielskiego dla klas 1–3 szkoły podstawowej. Niniejsze wydanie jest w pełni zgodne z wymogami obowiązującego prawa oświatowego.

 

 

0