Gra dopasuj słowa do zdjęć: liczby od 1 do 90, A2

 

 

Match words with pictures: numbers 1 to 90. Quiz format, level A2

one, six, eleven, sixteen, thirty, two, seven, twelve, seventeen, forty, three, eight, thirteen, eighteen, fifty, four, nine, fourteen, nineteen, sixty, five, ten, fifteen, twenty, seventy, eighty, ninety, zero

Dopasuj słowa do zdjęć: liczby od 1 do 90. Quiz o liczbach, poziom A2

jeden, sześć, jedenaście, szesnaście, trzydzieści, dwa, siedem, dwanaście, siedemnaście, czterdzieści, trzy, osiem, trzynaście, osiemnaście, pięćdziesiąt, cztery, dziewięć, czternaście, dziewiętnaście, sześćdziesiąt, pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt, zero

 

0