Gra dopasuj słowa do zdjęć: muzyka, A2

 

 

Match words with pictures: music. Quiz format, level A2

violin, keyboard, saxophone, trumpet, clarinet, piano, drums, guitar, accordion, tambourine, harp, harmonica, banjo

Dopasuj słowa do zdjęć: muzyka. Quiz o muzyce, poziom A2

skrzypce, klawiatura, saksofon, trąbka, klarnet, fortepian, bębny, gitara, akordeon, tamburyn, harfa, harmonijka, banjo

 

0