Gra dopasuj słowa do zdjęć: Państwa, A2

 

 

Match words with pictures: countries. Quiz format, level A2

America, Australia, Canada, Ireland, South Africa, France, England, Spain, Thailand, Egypt, China, India, Italy, Turkey, Argentina, Russia, Germany, Japan, Brazil, Mexico

Dopasuj słowa do zdjęć: Państwa. Quiz o Państwach, poziom A2

Ameryka, Australia, Kanada, Irlandia, Republika Południowej Afryki, Francja, Anglia, Hiszpania, Tajlandia, Egipt, Chiny, Indie, Włochy, Turcja, Argentyna, Rosja, Niemcy, Japonia, Brazylia, Meksyk

 

0