Gra dopasuj słowa do zdjęć: przedmioty w szkole, A2

 

 

Match words with pictures: subjects. Quiz format, level A2

maths, physical education, music, Spanish, chemistry, English, geography, computing, Chinese, art, history, physics, biology

Dopasuj słowa do zdjęć: przedmioty w szkole. Quiz o przedmiotach w szkole, poziom A2

matematyka, wychowanie fizyczne, muzyka, hiszpański, chemia, angielski, geografia, informatyka, chiński, sztuka, historia, fizyka, biologia

 

0