Gra dopasuj słowa do zdjęć: zawody, A2

Match words with pictures: jobs. Quiz format, level A2

policeman, receptionist, nurse, graphic designer, mechanic, doctor, artist, computer technician, dancer, cashier, firefighter, hairdresser, pilot, driver, carpenter, scientist, reporter, musician, window cleaner, lumberjack, teacher, dishwasher, farmer, waiter, mailman, baker, electrician, politician, car salesman

Dopasuj słowa do zdjęć: zawody. Quiz o zawodach, poziom A2

policjant, recepcjonista, pielęgniarka, grafik, mechanik, lekarz, artysta, technik komputerowy, tancerz, kasjer, strażak, fryzjer, pilot, kierowca, stolarz, naukowiec, reporter, muzyk, osoba, która myje okna, drwal, nauczyciel, osoba, która myje naczynia, rolnik, kelner, listonosz, piekarz, elektryk, polityk, sprzedawca samochodów

0