Incredible English Starter Oxford University Press CD1

Incredible English Starter 2nd Edition CD1

 

Autorzy: Sarah Phillips, Peter Redpath, Mary SlatteryMichaela Morgan, Kirstie Grainger

Incredible English Starter. Second edition. Podręcznik CD1 – opis wydawcy

Incredible English to 7-częściowy, niewiarygodnie bogaty, intensywny kurs dla dzieci, oferujący materiał na 4 lekcje w tygodniu.  Więcej lekcji, słów i pełnych zwrotów ćwiczeń wszechstronnie rozwijających uczniów gier, zabaw, historyjek i piosenek materiałów dodatkowych niż w jakimkolwiek innym kursie. Dostępne poziomy: Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Dla dzieci w wieku szkolnym poziomy: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Płyta CD  do podręcznika udostępniona dzięki uprzejmości  Wydawnictwa Oxford University Press.

Wydawnictwo: OXFORD UNIVERSITY PRESS

 

Incredible English Starter 2nd edition płyta CD1 do ćwiczeń kliknij tutaj

 

Zapraszamy dzieci do zabawy, ćwiczeń, powtórek, utrwalania materiału, poznawania nowych słów:

mum, dad, Flo, Tich, Kitty, Hello!, I’m,  And this is our cat, Miaou one, two, three, four, five, six, Hello! Goodbye! Well done, Titch! your, here;. Where’s…?…Where’s (Titch)? Here!, Where’s your (mum)? Here!, sister, brother
This is my (mum), green, red, brown, yellow, orange, Yes; No; Here; It’s (brown), leaf, Can you see (a brown leaf)?, cut, colour, stick, This leaf is green, Stand up, sit down, listen, point, come here, be quiet, Ruler, notebook, pencil case, pencil, rubber, crayon, for, some, fantastic, great, Thanks; Ready – steady- go, Thanks; great, fantastic; pass; I’ve got (a pencil case). Pass (the pencil), please; Well done!, I’ve got (a red crayon),  (Red and yellow) makes (orange), Tidy up, put, everybody, stop, help, Put (your pencil) in the box; put (your books) on the shelf, Face, eyes, ears, nose, mouth, hair, Where’s Kitty? Show me (a red crayon). Touch (your nose). Clap
your hands!, Draw, colour, cut, Clean your teeth, wash your hands, brush your hair;  like this; in the morning, Jump, run, dance, sing, play football, say hello, walk, climb, It’s my/your turn. Open the box. Show me. Stop. Fantastic!, What colour is it?, ball, car, teddy, robot, cut, colour, stick, How much is…? happy, sad, tired, scared, dance, walk, run, cat, dog, mouse, parrot, rabbit, turtle, hamster, fish, chair, asleep, over tere, Can you see (the mouse)?  Where’s (the cat)? What a noise! That’s a good idea! What’s your favourite animal?, feather, peacock, duck, penguin, parrot, Find (a red feather). The parrot’s got (the red feather), I love (my cat) like this, apples, bananas, oranges, carrots, lemons, peas, peppers, tomatoes, Milkshake, I’m hungry/thirsty. Be careful! Ready, Titch?,

Kurs ma teraz aż siedem poziomów, pełnych ćwiczeń zachęcających do myślenia oraz lekcji międzyprzedmiotowych. Stwarza to jeszcze więcej okazji do ćwiczenia mówienia oraz do przygotowania uczniów do egzaminu Cambridge: Young Learners.

 

 

0