Kategorie tłumaczenie poziom A1

 

Przetłumacz wymienione słowa

Tłumaczenie kategorie/translate categories

Słownictwo z zakresu szkoła, dom, rodzina, czynności codzienne, natura, ogród, wakacje/ school, home, family, everyday activities, nature, garden, holiday….

 

Ćwiczenie z angielskiego dla dzieci

Icon

Sypialnia tłumaczenie poziom A1 119.62 KB 11 downloads

Przetłumacz słowa ...

0