Going to

Going to

Going to używamy aby powiedzieć o:

  • planach, naszych intencjach dotyczących bliskiej przyszłości: I am going to drive to London.
  •  wtedy, gdy jest dowód na to, ze coś się wydarzy w bliskiej przyszłości: Look at the sky. It’s going to rain.
  •  wtedy, gdy oceniamy styuację na podstawie tego co wiemy z naszego doświadczenia: Look! They are going to fall down!

 


0