Numbers 1-20 napisz liczebniki A1

Practise names of numbers from one to twenty. Write the names in spaces provided.

Ćwicz nazwy liczb od jednego do dwudziestu. Wpisz nazwy w odpowiednie miejsca.

 

Icon

Numbers 1-20 level a1 272.92 KB 13 downloads

...
0