Numbers handwriting napisz liczebniki 1-10

Practise names of numbers from one to ten. Write the names in spaces provided.

Ćwicz nazwy liczb od jednego do dziesięciu. Wpisz nazwy w odpowiednie miejsca.

 

 

 

0