Numbers handwriting napisz liczebniki 11-20

Practise names of numbers from eleven to twenty. Write the names in spaces provided.

Ćwicz nazwy liczb od jedenaście do dwadzieścia. Wpisz nazwy w odpowiednie miejsca.

0