Past Simple to be affirmative a1+

Past Simple Tense affirmative A1+

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika to be w czasie przeszłym, stwórz zdania oznajmujące.

Complete the sentences with the correct verb form. Change the verb „to be” and write  its appropriate form into the empty spaces.

0