Past Simple to be questions a1+

Past Simple Tense  questions A1+

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika to be w czasie przeszłym, stwórz pytania.

Complete the sentences with the correct verb form. Change the verb „to be” and write  its appropriate form into the empty spaces.

Uzupełnij zdania prawidłową formą czasownika to be w czasie Past Simple (przeszłym).

0