Past Simple to be questions and short answers a1+

Past Simple Tense questions and short answers A1+

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika to be w czasie przeszłym, stwórz pytania i krótkie odpowiedzi.

Complete the sentences with the correct verb form. Change the verb „to be” and write  its appropriate form into the empty spaces.

 

 

 

0