Present Simple „To be verb” affirmative a1

„To be” – być

I am – ja jestem

You are – ty jesteś

He is – on jest

She is – ona jest

It is – ono/to jest

We are – my jesteśmy

You are – wy jesteście

They are – oni są

 

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika. Odmień czasownik „to be” i wpisz jego odpowiednią formę w puste miejsca.

 

Complete the sentences with the correct verb form. Change the verb „to be” and write  its appropriate form into the empty spaces.

 

0