Present Simple „To be verb” negative a1

 

„To be” – być

I am not – ja nie  jestem

You are not – ty nie jesteś

He is not – on nie jest

She is not – ona nie jest

It is not – ono/to nie jest

We are not – my nie jesteśmy

You are not – wy nie jesteście

They are not – oni nie są

 

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika. Odmień czasownik „to be” i wpisz jego odpowiednią formę w puste miejsca.

 

Complete the sentences with the correct verb form. Change the verb „to be” and write  its appropriate form into the empty spaces.

 

0