Present Simple „verb to be” questions short answers a1

 

„To be questions”  – być pytania

Długa forma Pytanie Tłumaczenie Krótka odpowiedź TAK Krótka odpowiedź NIE
I am Am I? Czy ja jestem? Yes, I am No, I am not
You are Are you? Czy ty jesteś? Yes, I am No, I am not
He is Is he? Czy on jest? Yes, he is No, he is not
She is Is she? Czy ona jest? Yes, she is No, she is not
It is Is it? Czy ono/to jest? Yes, it is No, it is not
We are Are we? Czy my jesteśmy? Yes, we are No, we are not
You are Are you? Czy wy jesteście? Yes, we are No, we are not
They are Are they? Czy oni/one są? Yes, they are No, they are not

Utwórz pytania. Odmień czasownik „to be” i wpisz jego odpowiednią formę w puste miejsca tworząc pytania. Odpowiedz krótką odpowiedzią.

Complete the sentences with the correct verb form. Change the verb „to be” and write  its appropriate form into the empty spaces and make questions.

0