Present Simple Wh questions zaimki pytające a1

Present Simple Tense „Wh” questions A1

Czas Present Simple „Wh” pytania

 

Make questions:

 

Zaimek pytający znaczenie
What? Co?
Where? Gdzie?
Which? Który?
Why? Dlaczego?
When? Kiedy?
Who? Kto?
Whose? Czyj?
How? Jak?
How old? Ile lat?

 

Zaimek pytający + czasownik + podmiot + reszta zdania

Complete the sentences with the correct verb form. Change the verb „to be” and write  its appropriate form into the empty spaces and make questions.

0