Wordsearch Exercises Level B1

6.50

Ćwiczenia wyszukiwania słów,
Znajdź ukryte między literkami angielskie słowa.
17 różnych tematów, takie jak zwierzęta, budynki, ubrania i akcesoria, wieś, edukacja, środowisko i wiele innych.
Zobacz zrzut ekranu spisu treści, aby uzyskać więcej szczegółów.
Liczba stron: 19

Wordsearch exercises,
Find English words
17 different topics like animals, buildings, clothes and accessories, countryside, education, environment and so on.
See screenshot of table of content for more detail.
19 pages

Kategoria:
0