Quiz odmiana czasownika być w czasie teraźniejszym, A1

0%
0

To be present tense.

Odmiana czasownika być w czasie teraźniejszym.

Verb to be conjugation in the present tense.

1 / 9

ona jest

2 / 9

ja jestem

3 / 9

my jesteśmy

4 / 9

oni są

5 / 9

on jest

6 / 9

one są

7 / 9

wy jesteście

8 / 9

to jest

9 / 9

ty jesteś

Your score is

Verb conjugation to be in the present tense. Quiz format, level A1

Odmiana czasownika być w czasie teraźniejszym. Format quiz, poziom A1

0