Quiz odmiana czasownika dać w czasie teraźniejszym, A1

0%
1

To give present tense.

Odmiana czasownika dać w czasie teraźniejszym.

Verb to give conjugation in the present tense.

1 / 9

ono daje

2 / 9

oni dają

3 / 9

one dają

4 / 9

wy dajecie

5 / 9

my dajemy

6 / 9

ona daje

7 / 9

on daje

8 / 9

ja daję

9 / 9

ty dajesz

Your score is

Verb to give conjugation in present tense. Quiz format, level A1

Odmiana czasownika dać w czasie teraźniejszym. Format quiz, poziom A1

0