Quiz odmiana czasownika iść w czasie teraźniejszym, A1

0%
1

To go present tense.

Odmiana czasownika iść w czasie teraźniejszym.

Verb to go conjugation in the present tense.

1 / 9

my idziemy

2 / 9

ja idę

3 / 9

ty idziesz

4 / 9

on idzie

5 / 9

wy idziecie

6 / 9

one idą

7 / 9

ono idzie

8 / 9

oni idą

9 / 9

ona idzie

Your score is

Verb to go conjugation in present tense. Quiz format, level A1

Odmiana czasownika iść w czasie teraźniejszym. Format quiz, poziom A1

0