Quiz odmiana czasownika przyjść w czasie teraźniejszym, A1

0%
2

To come present tense.

Odmiana czasownika przyjść w czasie teraźniejszym.

Verb to come conjugation in the present tense.

1 / 9

ty przychodzisz

2 / 9

wy przychodzicie

3 / 9

ono przychodzi

4 / 9

ona przychodzi

5 / 9

on przychodzi

6 / 9

oni przychodzą

7 / 9

my przychodzimy

8 / 9

ja przychodzę

9 / 9

one przychodzą

Your score is

Verb conjugation to come in the present tense. Quiz format, level A1

Odmiana czasownika przyjść w czasie teraźniejszym. Format quiz, poziom A1

0