Quiz odmiana czasownika robić w czasie teraźniejszym, A1

0%
0

To do present tense.

Odmiana czasownika robić w czasie teraźniejszym.

Verb to do conjugation in the present tense.

1 / 9

wy robicie

2 / 9

ty robisz

3 / 9

oni robią

4 / 9

my robimy

5 / 9

ono robi

6 / 9

ona robi

7 / 9

ja robię

8 / 9

one robią

9 / 9

on robi

Your score is

Verb to do conjugation in present tense. Quiz format, level A1

Odmiana czasownika robić w czasie teraźniejszym. Format quiz, poziom A1

0