Quiz odmiana czasowników być, przyjść, zrobić, dać i iść w czasie teraźniejszym, A1

0%
0

To be, come, do, give and go in present tense.

Odmiana czasowników być, przyjść, zrobić, dać i iść w czasie teraźniejszym.

Verbs to be, to come, to do, to give and to go conjugation in the present tense.

1 / 25

oni dają

2 / 25

one dają

3 / 25

my robimy

4 / 25

oni są

5 / 25

one idą

6 / 25

oni idą

7 / 25

to jest

8 / 25

wy przychodzicie

9 / 25

ona idzie

10 / 25

ja jestem

11 / 25

ty jesteś

12 / 25

ja przychodzę

13 / 25

wy jesteście

14 / 25

ty przychodzisz

15 / 25

my jesteśmy

16 / 25

my dajemy

17 / 25

ona daje

18 / 25

my przychodzimy

19 / 25

on przychodzi

20 / 25

wy idziecie

21 / 25

oni przychodzą

22 / 25

ona robi

23 / 25

ono robi

24 / 25

one przychodzą

25 / 25

ty robisz

Your score is

Verbs to be, come, do, give and go conjugations in present tense. Quiz format, level A1

Odmiana czasowników być, przyjść, zrobić, dać i iść w czasie teraźniejszym. Format quiz, poziom A1

0