Quiz odmiana czasowników być, przyjść, zrobić, dać i iść w czasie teraźniejszym, A1

0%
0

To be, come, do, give and go in present tense.

Odmiana czasowników być, przyjść, zrobić, dać i iść w czasie teraźniejszym.

Verbs to be, to come, to do, to give and to go conjugation in the present tense.

1 / 25

on robi

2 / 25

ona jest

3 / 25

wy robicie

4 / 25

my dajemy

5 / 25

my jesteśmy

6 / 25

my idziemy

7 / 25

ono idzie

8 / 25

oni są

9 / 25

my przychodzimy

10 / 25

wy dajecie

11 / 25

my robimy

12 / 25

ty dajesz

13 / 25

one są

14 / 25

ty robisz

15 / 25

on jest

16 / 25

to jest

17 / 25

ona idzie

18 / 25

oni dają

19 / 25

ja daję

20 / 25

on przychodzi

21 / 25

one robią

22 / 25

wy idziecie

23 / 25

oni idą

24 / 25

on idzie

25 / 25

on daje

Your score is

Verbs to be, come, do, give and go conjugations in present tense. Quiz format, level A1

Odmiana czasowników być, przyjść, zrobić, dać i iść w czasie teraźniejszym. Format quiz, poziom A1

0