Quiz odmiana czasowników być, przyjść, zrobić, dać i iść w czasie teraźniejszym, A1

0%
0

To be, come, do, give and go in present tense.

Odmiana czasowników być, przyjść, zrobić, dać i iść w czasie teraźniejszym.

Verbs to be, to come, to do, to give and to go conjugation in the present tense.

1 / 25

oni przychodzą

2 / 25

on robi

3 / 25

ty jesteś

4 / 25

on jest

5 / 25

ty robisz

6 / 25

my robimy

7 / 25

ja jestem

8 / 25

on przychodzi

9 / 25

on daje

10 / 25

ona idzie

11 / 25

ty przychodzisz

12 / 25

on idzie

13 / 25

ono robi

14 / 25

ona jest

15 / 25

to jest

16 / 25

wy przychodzicie

17 / 25

one robią

18 / 25

ja robię

19 / 25

my idziemy

20 / 25

oni są

21 / 25

wy dajecie

22 / 25

oni idą

23 / 25

wy robicie

24 / 25

one dają

25 / 25

ono przychodzi

Your score is

Verbs to be, come, do, give and go conjugations in present tense. Quiz format, level A1

Odmiana czasowników być, przyjść, zrobić, dać i iść w czasie teraźniejszym. Format quiz, poziom A1

0