Quiz odmiana czasowników być, przyjść, zrobić, dać i iść w czasie teraźniejszym, A1

0%
0

To be, come, do, give and go in present tense.

Odmiana czasowników być, przyjść, zrobić, dać i iść w czasie teraźniejszym.

Verbs to be, to come, to do, to give and to go conjugation in the present tense.

1 / 25

ja jestem

2 / 25

ona daje

3 / 25

ty robisz

4 / 25

one robią

5 / 25

on robi

6 / 25

ja daję

7 / 25

oni dają

8 / 25

wy jesteście

9 / 25

ja robię

10 / 25

on przychodzi

11 / 25

wy robicie

12 / 25

my przychodzimy

13 / 25

ono przychodzi

14 / 25

ono daje

15 / 25

my robimy

16 / 25

ona idzie

17 / 25

one idą

18 / 25

ty dajesz

19 / 25

one są

20 / 25

ona przychodzi

21 / 25

to jest

22 / 25

wy przychodzicie

23 / 25

on idzie

24 / 25

oni są

25 / 25

ty przychodzisz

Your score is

Verbs to be, come, do, give and go conjugations in present tense. Quiz format, level A1

Odmiana czasowników być, przyjść, zrobić, dać i iść w czasie teraźniejszym. Format quiz, poziom A1

0