Quiz translate holidays – tłumacz słowa wakacje, A1

[ays_quiz id=’7′]

Translate words: holidays from polish to english. Quiz format, level A1

Przetłumacz słowa dotyczące wakacji z polskiego na angielski. Quiz wakacje, poziom A1

0