Past Simple to be questions and short answers a1+

Uzupełnij pytania właściwą formą czasownika „to be” w czasie przeszłym. Wpisz: was, were, wasn’t, weren’t w odpowiednim miejscu.

0