Repetytorium Ósmoklasisty Oxford University Press CD3

Repetytorium Ósmoklasisty Oxford University Press CD3

Płyta CD do Repetytorium dla klasy ósmej szkoły podstawowej udostępnione dzięki uprzejmości  Wydawnictwa Oxford University Press.

Autorzy: Atena Juszko, Jenny Quintana, Weronika Sałandyk

Wydawnictwo: OXFORD UNIVERSITY PRESS

Repetytorium Ósmoklasisty płyta CD klasa 8 kliknij tutaj

Zapraszamy uczniów do zabawy, ćwiczeń, powtórek, utrwalania materiału, poznawania następujących słów i zagadnień:

Pytania ogólne i szczegółowe, zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia, zaimki bezosobowe, przymiotniki dzierżawcze, Pytania szczegółowe, przedimki określone i nieokreślone, przedimek zerowy, Czas Past Simple, Present Simple, Present Continuous, konstrukcja be going to, Określniki ilościowe some, any, a, an, no, a lot of, konstrukcje There is/There are, Przyimki miejsca, Pytania pośrednie, Pytania ogólne i szczegółowe, konstrukcje There is/ There are, przyimki miejsca, Czasowniki modalne must, have to, can, may, konstrukcja be allowed to, Zaimki pytające, Future Simple, Present Continuous, konstrukcja be going to, Czasy Present Simple i Present Continuous, wyrażenia typowe dla czasów Present Simple i Present Continuous, czasowniki modalne must, have to, can, may, konstrukcja be allowed to, Przyimki at, in, Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określniki ilościowe, Forma liczby mnogiej rzeczowników, przysłówki częstotliwości, Czasy Future Simple, Present Continuous, konstrukcja be going to, określniki ilościowe, Czas Past Simple, Zaimki wskazujące this, these, that, those, zaimki one, ones, Stopniowanie przymiotników, stopniowanie przysłówków, przysłówki too i enough, określniki so, such, how, what, Czas Present Perfect, spójniki and, because, before, if, or, so, unless, while, Zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy, Czasowniki i końcówką –ing (gerund) i bezokoliczniki, Czas Past Simple i Past Continuous, Czasowniki modalne should i ought to, Strona bierna, Czasowniki złożone, Zdania przydawkowe ograniczające, Liczebniki główne i porządkowe, Wyrazy łączące, Czasy Past Simple i Past Perfect,, mowa zależna, Struktury porównawcze, Stopniowanie przymiotnika, Określniki ilościowe,

 

Pracując z Oxford Repetytorium Ósmoklasisty uczniowie przećwiczą wszystkie typy zadań otwartych i zamkniętych w zakresie obowiązującym na egzaminie. Powtórzą materiał wielokrotnie w różnorodnej i atrakcyjnej formie. Sprawdzą się w testach po każdym rozdziale, kumulatywnych testach co dwa rozdziały, a także w czterech egzaminach próbnych stanowiących część kursu. Repetytorium przeznaczone jest dla uczniów klasy ósmej, do wykorzystania równolegle z podręcznikiem, na przykład English Plus Options dla klasy VIII lub zamiast podręcznika.

0