Solutions Elementary Oxford University Press

Solutions Elementary Oxford University Press

Interaktywne ćwiczenia gramatyczne dla udostępnione dzięki uprzejmości  Wydawnictwa Oxford University Press.

Autorzy: Davies Paul A., Falla Tim

Wydawnictwo: OXFORD UNIVERSITY PRESS

 

Solutions Elementary ćwiczenia online kliknij tutaj

Zapraszamy wszystkich  do zabawy, ćwiczeń, powtórek, utrwalania materiału.

Unit 1 Exercise 1 – Present simple: affirmative and negative

Unit 1 Exercise 2 – Present simple: questions

Unit 2 Exercise 1 – Adverbs of frequency

Unit 2 Exercise 2 – can and adverbs

Unit 3 Exercise 1- there is/there are; some/any with plural nouns

Unit 3 Exercise 2 – have to

Unit 4 Exercise 1 – Present continuous

Unit 4 Exercise 2 – Present simple and continuous

Unit 5 Exercise 1 – Quantity

Unit 5 Exercise 2 – should / shouldn’t

Unit 6 Exercise 1 – Past simple: be and can

Unit 6 Exercise 2 – Past simple affirmative: regular verbs

Unit 7 Exercise 1 – Past simple affirmative: irregular verbs

Unit 7 Exercise 2 – Past simple negative and interrogative

Unit 8 Exercise 1 – Comparative adjectives

Unit 8 Exercise 2 – Superlative adjectives

Unit 9 Exercise 1 – going to

Unit 9 Exercise 2 – will

Unit 10 Exercise 1 – Present perfect: affirmative

Unit 10 Exercise 2 – Present perfect: negative and interrogative

Workbook audio

 

0