Solutions Intermediate Oxford University Press

Solutions Intermediate Oxford University Press

Interaktywne ćwiczenia gramatyczne udostępnione dzięki uprzejmości  Wydawnictwa Oxford University Press.

Autorzy: Davies Paul A., Falla Tim

Wydawnictwo: OXFORD UNIVERSITY PRESS

 

Solution Intermediate ćwiczenia online kliknij tutaj

Zapraszamy wszystkich  do zabawy, ćwiczeń, powtórek, utrwalania materiału.

Introduction Exercise 1 – Present tense contrast

Unit 1 Exercise 1 – Past tense contrast

Unit 1 Exercise 2 – used to

Unit 2 Exercise 1 – Past simple and present perfect contrast

Unit 2 Exercise 2 – Present perfect continuous

Unit 3 Exercise 1 – Speculating and predicting

Unit 3 Exercise 2 – Future perfect and future continuous

Unit 4 Exercise 1 – Comparison

Unit 4 Exercise 2 – Talking about imaginary situations

Unit 5 Exercise 1 – Quantifiers

Unit 5 Exercise 2 – Modals in the past

Unit 6 Exercise 1 – Defining relative clauses

Unit 6 Exercise 2 – Non-defining relative clauses

Unit 7 Exercise 1 – The passive

Unit 7 Exercise 2 – have something done

Unit 7 Exercise 3 – Indefinite pronouns: some-, any-, no-, every-

Unit 8 Exercise 1 – Reported speech (statements)

Unit 8 Exercise 2 – Reported speech (questions)

Unit 9 Exercise 1 – Third conditional

Unit 9 Exercise 2 – Participle clauses

Unit 9 Exercise 3 – Verb patterns

Workbook audio Tracks 1-25

Workbook audio Tracks 26-60

0