Solutions Pre intermediate Oxford University Press

Solutions Pre intermediate Oxford University Press

Interaktywne ćwiczenia gramatyczne udostępnione dzięki uprzejmości  Wydawnictwa Oxford University Press.

Autorzy: Davies Paul A., Falla Tim

Wydawnictwo: OXFORD UNIVERSITY PRESS

 

Solution Pre intermediate ćwiczenia online kliknij tutaj

Zapraszamy wszystkich  do zabawy, ćwiczeń, powtórek, utrwalania materiału.

Introduction Exercise 1 – Present simple and continuous

Unit 1 Exercise 2 – Verb + infinitive or -ing form

Unit 1 Exercise 2 – Past simple

Unit 2 Exercise 1 – Past simple and continuous

Unit 3 Exercise 1 – some, any, much, many, a lot of, a little, a few

Unit 3 Exercise 2 – Articles

Unit 4 Exercise 1 – Comparatives and superlatives

Unit 4 Exercise 2 – (not) as…as, too, enough

Unit 5 Exercise 1 – will and going to

Unit 5 Exercise 2 – First conditional

Unit 6 Exercise 1 – Present perfect

Unit 6 Exercise 2 – Present perfect and past simple

Unit 7 Exercise 1 – Second conditional

Unit 7 Exercise 2 – Past perfect

Unit 8 Exercise 1 – Reported speech

Unit 9 Exercise 1 – The passive (present and past simple)

Unit 9 Exercise 2 – The passive (present perfect and future)

Workbook audio Tracks 1-29

Workbook audio Tracks 30-60

 

0