Steps Plus klasa 6 Oxford University Press interactive

Steps Plus klasa 6 Fun Zone

Interaktywne ćwiczenia gramatyczne dla klasy szóstej szkoły podstawowej udostępnione dzięki uprzejmości  Wydawnictwa Oxford University Press.

First Edition

Autorzy: Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton

Steps Plus to najnowsze wydanie najchętniej wybieranego podręcznika do nauki języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, zgodne z wymogami ustawy Prawo oświatowe i zapewniające pełne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu po VIII klasie.

Wydawnictwo: OXFORD UNIVERSITY PRESS

 

 

Steps Plus klasa 6 interactive Fun Zone kliknij tutaj 

Zapraszamy uczniów do zabawy, ćwiczeń, powtórek, utrwalania materiału, poznawania następujących słów i zagadnień:

Phrasal verbs, present continuous tense, present simple tense, past simple tense twierdzenia, past simple przeczenia, past simple pytania, past simple krótkie odpowiedzi, past continuous, comparatives, superlatives – stopień wyższy i najwyższy przymiotników, „a”, „an”, „the”, „some”, „any” „the”, imperatives- tryb rozkazujący, have to, do not have to, must, mustn’t, should, shouldn’t, adverbs of manner, future simple, will, will not, going to pytania, going to przeczenia, Present perfect – twierdzenia, present perfect – przeczenia, present perfect – krótkie odpowiedzi, Present simple and present continuous – twierdzenia, przeczenia, pytania, present perfect – twierdzenia i przeczenia, going to and will, past simple and past continuous

 

 

 

 

0