Team up plus 4 Oxford University Press CD1

Team up plus Płyta CD1

Płyta CD1 do podręcznika dla klasy czwartej szkoły podstawowej udostępnione dzięki uprzejmości  Wydawnictwa Oxford University Press.

 

Autorzy: Phillippa Bowen, Denis Delaney with Diana Anyakwo

Team Up Plus to najnowsze wydanie podręcznika Team Up do nauki języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, zgodne z wymogami ustawy Prawo oświatowe i zapewniające pełne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu po VIII klasie.

Wydawnictwo: OXFORD UNIVERSITY PRESS

Team up plus klasa 4 płyta CD1

Zapraszamy uczniów do zabawy, ćwiczeń, powtórek, utrwalania materiału, poznawania następujących słów i zagadnień:

To be verb, tryb rozkazujący, liczba mnoga czasowników, przedimek a, an, zaimki osobowe, czas present simple twierdzenia, pytania, przeczeia, krótkie odpowiedzi, przymiotniki dzierżawcze, zaimki pytajne: Who, What, Where, When, How (old)  zaimki wskazujące: this, that, those, these, czasownik have got, Czasownik have got w czasie present simple: twierdzenia i przeczenia, zaimki osobowe, pytanie szczegółowe o godzinę, dopełniacz ‘s, czasownik have got w czasie present simple, czasownik have got w czasie present simple: pytania i krótkie odpowiedzi, wyrażenie There is/There are,  przyimki miejsca, Some i any, czas present simple,  przysłówki częstotliwości, przyimki czasu, czasownik modalny can, narodowości

 

 

 

0