Team up plus 5 Oxford University Press interactive

Team up plus Fun Zone klasa 5

Interaktywne ćwiczenia gramatyczne dla klasy piątej szkoły podstawowej udostępnione dzięki uprzejmości  Wydawnictwa Oxford University Press.

Autorzy: Phillippa Bowen, Denis Delaney with Diana Anyakwo

Team Up Plus to najnowsze wydanie podręcznika Team Up do nauki języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, zgodne z wymogami ustawy Prawo oświatowe i zapewniające pełne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu po VIII klasie.

Wydawnictwo: OXFORD UNIVERSITY PRESS

Team up plus klasa 5 interactive Fun Zone kliknij tutaj 

Zapraszamy uczniów do zabawy, ćwiczeń, powtórek, utrwalania materiału, poznawania następujących słów i zagadnień:

a, an, some, any, to be present simple, present simple pytania, adverbs of frequency, present continuous pisownia czasowników, present continuous pytania, krótkie odpowiedzi, possessive pronouns, present continuous przeczenia, adverbs of manner, present simple vs present continuous, housework and household objects, past simple pytania i krótkie odpowiedzi, questions with was i were, prepositions of place,  there was, there were, rooms and furniture, past simple regular verbs, past simple przeczenia, twierdzenia, past simple irregular verbs, pst simple pytania, question words + past simple, television and films, countable, uncountable nouns, some, any, lots of, much, many, how much? how many? comparative adjectives, as…as, superlative adjectives, comparative adjectives, one, ones,

 

 

 

 

0