Team up plus 6 Oxford University Press interactive

Team up plus Fun Zone klasa 6

Interaktywne ćwiczenia gramatyczne dla klasy szóstej szkoły podstawowej udostępnione dzięki uprzejmości  Wydawnictwa Oxford University Press.

Autorzy: Phillippa Bowen, Denis Delaney with Diana Anyakwo

Team Up Plus to najnowsze wydanie podręcznika Team Up do nauki języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, zgodne z wymogami ustawy Prawo oświatowe i zapewniające pełne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu po VIII klasie.

Wydawnictwo: OXFORD UNIVERSITY PRESS

Team up plus klasa 6 interactive Fun Zone kliknij tutaj 

Zapraszamy uczniów do zabawy, ćwiczeń, powtórek, utrwalania materiału, poznawania następujących słów i zagadnień:

Clomparative and superlaive adjectives „as”…….”as”, Possesive pronouns and Whose?, present simple and present continuous, Past simple, adverbs of manner, countable and uncountable nouns, There was and there were, prepositions of place, Past simple -„to be”, Past simple pytania, Should, shouldn’t, must, mustn’t, compounds – every, some, any, no, be going to twierdzenia, be going to pytania, have to, must not, do not have to, a an, the, no article, future simple, will pytania, will twierdzenia, past continuous, continuous „while”, past continuous pytania, why?, because?, present perfect, present perfect pytania, ever, never, already and yet, been and gone, present perfect and past simple

0