To be verb short form handwriting czasownik być a1

Napisz czasownik „to be” w formie skróconej.

Popraw po śladzie lub napisz jeśli już znasz literki.

 

 

 

 

 

 

 

0