Treetops Starter Oxford University Press CD2

Treetops Starter Class CD2

Płyta CD  do podręcznika udostępniona dzięki uprzejmości  Wydawnictwa Oxford University Press.

 

Autorzy: Sarah Howell and Lisa Kester-Dodgson
Illustracje: Poly Bernatene

Wydawnictwo: OXFORD UNIVERSITY PRESS

Treetops Starter płyta CD2 do podręcznika kliknij tutaj

 

Oto lista wybranych słów i zwrotów używanych w podręczniku:

Look; Cut; Fold; Stick;, It’s autumn…, See the…; In the wood, today,  Listen and point;  Listen, point and repeat; Sing and dance, leaves, tree, mushroom, Draw and say, Match, Colour the tree, Colour the leaves, girls, boys, everyone, I’m Bud (Holly, Squirrel, Mouse)  What’s your name?, Listen, point and repeat, Sing, I’s… (Bud); What’s your name?; I’m…; Who is it?; Match; Make a name badge; Cut; Stick; Say the names, What colour is it?; Look around the room and point to something…; Listen and point; Repeat, Chant; Sing; Colour a pattern. Say, Colour the dots, Follow, Trace, Count, Match, Look, Draw, How many?; See you soon in the wood; We can have some fun; Wave goodbye with me; Look at the mushrooms; Count and draw; Colour; Sing; Trace; Point and say; snowflakes, snowman, bird, mum, dad, grandma, grandpa, sister, brother, white, black, pink, purple, blue; bag, ruler, rubber, pencil, book, bee, bird, cat, dog, frog, buzzing, tweeting, miaowing, barking, croaking, face, hair, nose, mouth, eyes, ears, Happy Christmas, Christmas tree, beard, decoration(s), stocking, angel, bauble, how lovely, Happy Easter, Easter eggs, How many eggs? Easter basket

4-częściowy kurs dla klas młodszych szkoły podstawowej, zgodny ze wszystkimi wytycznymi nowej podstawy programowej i stworzony z myślą o klasach, w których uczą się dzieci 6- i 7-letnie, dlatego wyposażony w dwa wyjątkowo bogate zeszyty ćwiczeń i materiały uzupełniające.

0